Zielonanews o wystawie

– Tą wystawa chciałem pokazać, że trwa wojna na Ukrainie i to od 2014 roku. Tą wojną interesowano się tylko w początkowym okresie, a przecież wojna trwa nadal (…) Wciąż giną ludzie, nadal trawa konflikt – wyjaśnia Janczaruk. https://www.zielonanews.pl/na-wschodzie-bez-zmian-dzis-wernisaz-wystawy-pawla-janczaruka-72113/

Spacer fotograficzny

Na uczestników spaceru czekał tam fotograf Paweł Janczaruk, który interesuje się dawnymi technikami fotograficznymi. Przyniósł aparat z ok. 1920 r., zademonstrował jego działanie. – Aparaty atelierowe były znacznie większe, mniej więcej trzy razy – opowiadał. https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,27313029,przedwojenni-fotografowie-stroje-z-epoki-aparat-sprzed-100.html