Jury 28 Wojewódzkiej Wystawy Fotograficznej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury
28 Wojewódzkiej Wystawy Fotograficznej
Żary 2018
Jury w składzie: Czytaj dalej

Reklamy

Żary 2018

Dzieło sztuki to „całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi”. Niektórzy krytycy i historycy sztuki uważają, że sztuka jako pojęcie nie jest możliwe do zdefiniowania, ponieważ granice sztuki w sposób ciągły są redefiniowane. W każdym momencie jest możliwe, że pojawi się dzieło, które w przyjętej i zamkniętej definicji sztuki nie będzie możliwe do umieszczenia w odpowiednich „ramach”. Sztuka sama spełnia również rozmaite funkcje. Zaczynając od estetycznych, poprzez: społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne… Natomiast funkcje sztuki nie stanowią o istocie samej sztuki. Czytaj dalej

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

28 WOJEWÓDZKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA – ŻARY 2018

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W ZIELONEJ GÓRZE

R E G U L A M I N

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1. Warunki udziału Czytaj dalej

Wielkopolska Press Photo 2017

Do północy 31 października czekamy na zdjęcia w konkursie Wielkopolska Press Photo 2017. Przypominamy – doroczny konkurs fotografii prasowej, reportażowej i dokumentalnej, organizowany przez WBPiCAK, obejmuje pięć kategorii: WYDARZENIA – CZŁOWIEK I JEGO PASJE- ŻYCIE CODZIENNE – SPORT – PRZYRODA I EKOLOGIA. Przypominamy – konkurs jest dla fotografów z Wielkopolski i dla fotografów, którzy nadeślą zdjęcia wykonane w Wielkopolsce. Konkurs obejmuje IV kwartał 2016 roku i 2017 rok. Jury, pod przewodnictwem Renaty Dąbrowskiej z Gdańska, wielokrotnej laureatki polskich konkursów fotografii prasowej, przyzna Grand Prix (2000 zł!) za najlepsze zdjęcie lub zestaw zdjęć. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. Ponadto – podobnie jak w poprzednich edycjach, do współorganizacji konkursu włączyło się szereg instytucji partnerskich, które fundują dodatkowe wyróznienia. Obrady jury – 6 listopada 2017. Wtedy poznamy wyniki Konkursu Wielkopolska Press Photo 2017. Wystawa pokonkursowa i uroczystość wręczania nagród – 27 listopada 2017 roku. ZAPRASZAMY!

Warsaw Photo Days

Koleżanki i Koledzy,
17 listopada rusza kolejna edycja festiwalu Warsaw Photo Days.
W Starej Galerii ZPAF, Galerii Obok, galerii Nowe Miejsce i w budynku
Sinfonia Varsovia
zaprezentujemy trzy zbiorowe wystawy główne oraz kilkanaście wystaw
laureatów Programu Open.
Tematem edycji i konkursu jest POST SOVIETICUS. Nagroda GRAND PRIX to
5000 zł.
Wszystkie wybrane do prezentacji cykle zostaną wyprodukowane na koszt OW
ZPAF, zaprezentowane
w postaci wystaw indywidualnych podczas festiwalu oraz zamieszczone w
obszernym, dwujęzycznym katalogu
i na stronie internetowej festiwalu.
Czekamy na gotowe projekty fotograficzne, fotocasty lub video.
Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 października.

Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń i propagowania konkursu wśród
znajomych.

Z pozdrowieniami,
zespół Warsaw Photo Days