Uwaga do Autunalii

Jury zwraca uwagę autorom, że prace mają wartości artystyczne i warto zadbać o ich jakość techniczną. Z ubolewaniem stwierdza, że wiele prac straciło na swoim przekazie poprzez zastosowanie tanich i miernych metod powielenia. Również przypomnieć pragniemy, że przesyłkę z pracami należy bardzo starannie zabezpieczyć, przez co autorzy unikną zniszczenia ich w czasie transportu.

Krajowy Salon Fotografii

Regulamin Krajowego Salonu Fotografii – Żary 2016

XXVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2016