Formy namysłu

Serdecznie zapraszamy na wernisaż ważnej wystawy!
Więcej informacji, także wybrane prace na ogólnozwiązkowej witrynie:
https://www.zpaf.pl/aktualnosci/formy-namyslu-sg-go-zpaf/

FORMY NAMYSŁU
Wystawa z okazji obchodów 75-lecia istnienia ZPAF
Wernisaż 8 grudnia 2022, godz. 19
Stara Galeria ZPAF, Warszawa
Czytaj dalej

75 lat ZPAF

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD

wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

75 Lat ZPAF 1947- 2022

termin wystawy: 1 XII 2022 – 12 II 2023

Wernisaż 1 XII 2022 godz. 18:00

MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW, Plac Strzegomski 2a.

Kurator projektu Andrzej Dudek –Dürer

Wicekurator projektu Marek Bułaj
Czytaj dalej