Refleksje po Labiryncie 2017

Passe-partout jest to najczęściej ramka kartonowa z wycięciem, o powierzchni mniejszej od powierzchni oprawionej w nie ilustracji. Wykorzystuje się je do wyeksponowania, zwiększenia atrakcyjności i ochrony oprawianej pracy. Passe-partout za sprawą Anny Panek-Kusz i Jerzego Olka stało się też tematem głównej wystawy tegorocznego Festiwalu Nowej Sztuki – Labirynt. Czytaj dalej

Reklamy