Próba generalna

PRÓBA GENERALNA
Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
Akademia Sztuki w Szczecinie
Otwarcie: 28.01, 17:00

ALICJA MAŁEK
MARTA KUBIAK
MARIANNA CZACZKOWSKA
PAULINA PAWŁOWSKA
KLAUDYNA SZYMAŃSKA
JULIA POMYKAŁA
MIKOŁAJ TOMCZAK
ADRIAN BULAK
Anhelina Avizhych
Agata KuZko & Kajetan Wòjcik
ORAZ DZIAŁANIA GRUPOWE z Pracowni
Działań Interdyscyplinarnych

Kuratorzy i prowadzący pracownię
Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak

Pracownia Działań Interdyscyplinarnych, jest częścią Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzący pracownię (Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak) duży nacisk kładą na codzienną praktykę sztuki oraz wypracowanie sposobu na regularne „myślenie przez działanie”, podejmowanie prób i korygowanie błędów. Studenci i studentki są zachęcani do tworzenia złożonych realizacji, zawierających w sobie kilka form wyrazu (muzyka, obiekt, ruch, itp.) oraz traktowania praktyki artystycznej jako rozciągniętego w czasie procesu.
W ramach wystawy „Próba Generalna” studentki i studenci z Pracowni zaprezentują realizacje, które nie są skończonym dziełem, ale manifestacją ich aktualnego odczuwania i myślenia o świecie, który nieustannie się zmienia.
Ponadto zaprezentowana zostanie obszerna dokumentacja video działań grupowych realizowanych przez studentki i studentów pierwszego roku, inspirowanych różnymi wątkami w awangardowej i neoawangardowej historii sztuki XX wieku. 
Wystawa czynna do 5.03.2023
 
 
 
MOS_LOGO_PODPIS
 
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.