Salon Jesienny 2022

Doroczna wystawa artystek i artystów województwa lubuskiego

otwarcie 16.12 godz. 17:00
wystawa czynna do 15.01.2023

Salon Jesienny wszedł do tradycji kulturalnej województwa lubuskiego 50 lat temu i obecnie odbywa się na zmianę w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Mimo upływu czasu, przerw w ciągłości, zmian formuły wystawa ta daje ciągle możliwość zapoznania się ze stanem naszych sztuk wizualnych.

W roku 2022 postanowiłem dokonać eksperymentu i poprosić twórców o odniesienie się do rocznicy powstania Zielonej Góry i przyznania jej praw miejskich – 700/800 lecia tych wydarzeń choć oczywiście nie był to bezwzględny warunek uczestnictwa.

Artyści wizualni w naszym województwie byli zawsze awangardą przemian w myśleniu o kulturze jako ważnym elemencie budowania naszej glokalnej tożsamości. Mam nadzieję, ze kolejny Salon Jesienny będzie tego jeszcze jednym potwierdzeniem.

Wojciech Kozłowski

zapowiedź wystawy: https://bwazg.pl/zapowiedzi/2176-salon-jesienny-16-12

Galeria BWA | Al. Niepodległości 19 | 65-048 Zielona Góra | 0048 68 325 37 26

Reklama