Formy namysłu

Serdecznie zapraszamy na wernisaż ważnej wystawy!
Więcej informacji, także wybrane prace na ogólnozwiązkowej witrynie:
https://www.zpaf.pl/aktualnosci/formy-namyslu-sg-go-zpaf/

FORMY NAMYSŁU
Wystawa z okazji obchodów 75-lecia istnienia ZPAF
Wernisaż 8 grudnia 2022, godz. 19
Stara Galeria ZPAF, Warszawa

Autorzy: Wojciech Beszterda, Krzysztof Cichosz, Lucjan Demidowski, Andrzej Dudek-Dürer, Mariusz Hermanowicz, Piotr Komorowski, Zdzisław Mackiewicz, Natalia LL, Irena Nawrot, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Pruszkowski, Grzegorz Przyborek, Józef Robakowski, Zofia Rydet, Zbigniew Rytka, Marek Szyryk, Zbigniew Tomaszczuk, Krzysztof Wojciechowski, Stefan Wojnecki, Paweł Żak.
Kurator: Jolanta Rycerska
Koordynacja: Andrzej Grudzień

Podczas wystawy zaprezentowane zostaną dzieła fotograficzne posiadające charakter intelektualnego namysłu nad rzeczywistością. Zaproponowany wybór prac jest pogłębioną refleksją o świecie ujętym przez pryzmat przenikliwych spojrzeń ich twórców. Pokazuje to siłę i skuteczność obrazu w snuciu rozmyślań filozoficznych, w formułowaniu pytań egzystencjalnych i próbach znajdowania odpowiedzi na nie. Przestrzenie wizualne zbudowane w zaprezentowanych dziełach są przykładami użycia fotografii, bądź obiektów fotograficznych, jako metod prowadzenia intelektualnej narracji i dialogu z widzem.
Wybrane prace tematycznie dotyczą zagadnień przestrzeni i czasu, przemijania, pamięci, odczuwania fizyczności siebie i możliwości doświadczania ich w procesie zapisu fotograficznego, a następnie poprzez kontakt z dziełem. W swoistym artystycznym wielogłosie analizowane są napięcia w relacjach: ja-świat, ja-inni, ja-wobec niekończących się pytań i granic poznania. Poprzez proces twórczy zachodzi namysł nad kondycją człowieka i świata. Sama fotografia jest tutaj sprawnym narzędziem – językiem budowania tej opowieści. Językiem pełnym symboli, wizualnych analogii i czytelnych dla widza skrótów myślowych. Każdy z twórców po mistrzowsku porusza się w wybranej przez siebie konwencji fotograficznej, dzięki czemu wystawa jest plastycznie zindywidualizowana i bogata w przyjęte rozwiązania formalne.

Wystawa eksponowana jest w dwóch galeriach: Starej Galerii i w Galerii Obok ZPAF.
Ekspozycja potrwa do 10 stycznia 2023 (codziennie od 12-18)


Biuro ZPAF
Związek Polskich Artystów Fotografików
Plac Zamkowy 8
00-277 Warszawa

Reklama