Krajowy Salon Fotografii Artystycznej

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W ZIELONEJ GÓRZE

zapraszają do udziału w

XXXII KRAJOWYM SALONIE
FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ
ŻARY 2022

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
PATRONAT NR 397/2022
28
R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.Warunki udziału:
– Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
– Tematyka prac jest dowolna
– Format prac jest dowolny (krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70 x 100 cm)
– Ilość prac jest dowolna
– Każda praca powinna zawierać sygnaturę (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia)
– Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 40 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
– Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie http://www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
– Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:
Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

2.Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
– Grand Prix – 2000 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
– I nagroda – 1300 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
– II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
– III nagroda – 600 zł
– trzy wyróżnienia po – 200 zł

3.Ocena prac
1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będa podlegały ocenie.

4.Terminarz
1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 14 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Obrady jury odbędą się 19 listopada 2022 r.
3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – do 10 grudnia 2022 r.
4. Otwarcie wystawy – 10 grudnia 2022 r. godzina 12.00 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
5. Wystawa: grudzień 2022 – styczeń 2023 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2023 r.

5.Uwagi końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. Biuro organizacyjne: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel/fax (68) 374 24 13,
http://www.dkzary.pl, e-mail: sekretariat@dkzary.pl
4.Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie http://www.dkzary.pl

https://www.aktualnekonkursy.pl/konkursy-fotograficzne/ad/xxxii-krajowy-salon-fotografii-artystycznej-zary-2022,17006

Reklama