Ogrody smutku

Kateryna Lysovenko – Ogrody smutku
otwarcie 31.03 godz. 19:00
wystawa czynna do 30.04.2022

Kateryna Lysovenko (ur. 1989 w Kijowie). Otrzymała klasyczną edukację artystyczną w odeskiej Szkole Artystycznej im. M.B. Grekova, następnie w NAOMA (Narodowej Akademii Sztuki i Architektury) w Kijowie. Jej język artystyczny wywodzi się z tradycji socrealizmu, którą twórczo przekształciła w procesie aktywnego przemyślenia kontekstu. W swojej praktyce artystka bada tematy władzy i ideologii, a także stanu przejścia pomiędzy czasami – od radzieckiego do nowoczesnego.
W jej pracach często pojawia się obraz ofiary, bez względu na wybrany przez artystkę temat, a także kwestie dominacji akademii sztuki, prawicowej przemocy, ucisku religijnego czy molestowania. Wystawa w galerii BWA jest wynikiem pobytu rezydencyjnego artystki i bezpośrednią reakcją na napaść Rosji na Ukrainę.

Катерина Лисовенко – Cади скорботи
відкриття: 31.03 год. 19:00
Виставка відкрита до 30 квітня 2022 року

Катерина Лисовенко (1989 р.н у Києві). Отримала класичну художню освіту в Одеському художньому коледжі ім. М.Б. Грекова, потім в НАОМА. Художня мова мисткині починалася з успадкування соцреалістичної традиції, яка згодом трансформувалася у процес активного переосмислення контексту. У своїй практиці Катерина звертається до досліджень теми влади і ідеології, а також перехідного стану від радянського до сучасного.
В її роботах часто виникає образ жертви, не має значення яку тему вибирає художниця — домінування художньої академії, правого насильства, релігійного гноблення або харасмента. Виставка в галереї BWA це результат резидентури мисткині та пряма реакція на жорстокість російського нападу на Україну.