Ukrzyżowanie kobiety

GORDON
MALARZ, KTÓRY UKRZYŻOWAŁ KOBIETĘ

Otwarcie 26.02.2022, godz. 17:00

Andrzej Gordon. Malarz, grafik, ilustrator. Wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki jest okazją do przypomnienia intrygującego dorobku artysty, który przez ponad 20 lat żył i pracował w Gorzowie. Wystawa skupia się na wątkach figuratywnych w malarstwie i rysunkach Andrzeja, szczególnie na motywie ukrzyżowania, który, oprócz aktów kobiecych, jest w jego twórczości najbardziej charakterystyczny, a zarazem tajemniczy i niedookreślony.

Dziękuję osobom, które współpracowały z Miejskim Ośrodkiem Sztuki przy przygotowaniu wystawy: Gabrieli Balcerzak, Sławomirowi Sajkowskiemu, Dyrektorce Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Ewie Pawlak, Kierownikowi Działu Historii i Sztuki Muzeum Lubuskiego Krzysztofowi Jędrzejczakowi, Dyrektorowi Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Leszkowi Kani, Kierowniczce Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej Marcie Gawędzie-Szymaniak, Dyrektorowi WiMBP w Gorzowie Sławomirowi Szenwaldowi, Kierowniczce Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP w Gorzowie Małgorzacie Barczyńskiej-Kowańdy, Magdalenie Steblin-Kamińskiej i Zofii Mierzejewskiej.
Gustaw Nawrocki
Andrzej Gordon urodził się 15 grudnia 1945 r. w Bydgoszczy. W latach 1959-1964 uczęszczał do tamtejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. W 1964 r. rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od trzeciego roku do końca studiów otrzymywał stypendium artystyczne, fundowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1970 r. ukończył studia, uzyskując dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. J. Studnickiego oraz specjalizację w zakresie grafiki w pracowni prof. A. Rudzińskiego.
Po studiach Andrzej Gordon osiedlił się w Gorzowie Wlkp., gdzie żył i tworzył do śmierci 30 września 1992 r. Gordon w latach 70-tych i 80-tych był najaktywniejszym twórcą w środowisku gorzowskich plastyków. Oprócz malarstwa sztalugowego zajmował się grafiką, projektował exlibrisy, plakaty, programy teatralne i wykonywał ilustracje do wielu wydawnictw regionalnych. Swoje prace prezentował na 27 wystawach indywidualnych, m.in. w Gorzowie Wlkp. (Muzeum, BWA), Zielonej Górze (Muzeum Ziemi Lubuskiej, BWA), Warszawie (Galeria na Pięknej, Galeria MDM SBWA), Frankfurcie n/O (Galeria Junge Kunst), Lipsku (Ośrodek Sztuki Polskiej), Gdańsku (Muzeum Archeologiczne), Poznaniu (Klub MPiK) i Bydgoszczy (Mały Salon Sztuki BWA). Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: w latach 1972-1992 we wszystkich Salonach Jesiennych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze; Sztuka Książki Dziecięcej, Warszawa (1969); Złote Grono, Zielona Góra (1973, 1977); Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin (1975); XVII Salon International Paris-Sud (1976); Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. J. Spychalskiego, Poznań (1977); V Ogólnopolska Wystawa Młodych im. W. Cwenarskiego, Wrocław (1980); Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp. (1984, 1986, 1990, 1992). Andrzej Gordon był laureatem kilku ogólnopolskich konkursów plastycznych. W 1969 r. zdobył II nagrodę w konkursie Sztuka Książki Dziecięcej w Warszawie, w 1970 r. Nagrodę im. F. Bartoszka i H. Bobowskiego za najlepszy dyplom w warszawskiej ASP, a w 1976 r. wyróżnienie w konkursie Sport w sztuce w Katowicach. W latach 1972, 1977 i 1978 otrzymał medale za malarstwo i grafikę w Salonach Jesiennych w Zielonej Górze.
Andrzej Gordon pozostawił po sobie ponad 1000 obrazów olejnych, rysunków, pasteli i grafik, które znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Najbardziej reprezentatywny zestaw płócien artysty posiada Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Pokaźne kolekcje prac na papierze znajdują się w zielonogórskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Gorzowie Wlkp. niewielkie zbiory posiadają Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sztuki, Urząd Miasta i kilka innych instytucji.

Kurator: Gustaw Nawrocki
Wystawa czynna do 3.04.2022
MOS_LOGO_oKREGI_M

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 782 25 50
http://www.mosart.pl
http://www.facebook.com/MOS.Gorzow