Książka – ABC piktorializmu – do nabycia

pawel janczaruk ksiazka piktorializm abc piktorializmu artique burytypia woodburytypia guma chromianowa techniki szlachetne teoria fotografii piktorializm w polsce techniki fotograficzne

Praca ta podzielona jest na cztery części. Pierwsza dotyczy najdłuższego okresu w historii powstawania fotografii, czyli od momentu odkrycia związków światłoczułych, do momentu, kiedy fotografia zaczęła pretendować do miana sztuki. Druga część to opis krótkiego okresu zwanego piktorializmem, w którym fotografia na chwile stała się sztuką. Natomiast trzecia część poświęcona jest opisowi odtworzenia dwóch zapomnianych, ale też mało popularnych malarskich technik fotograficznych. Całość uzupełnia esej poświęcony malarzom, którzy wykorzystują fotografię w swojej twórczości.

Dostępna w fotociemnia.pl https://fotociemnia.pl/blog/post/abc-piktorializmu-pawel-janczaruk

Spis treści:

Część I – W drodze ku sztuce
Zamiast wstępu, czyli dlaczego w tym czasie
Rozdział 1 – Ku piktorializmowi, czyli odkrycie związków światłoczułych
a/ Przed
b/ W
c/ Po
Rozdział 2 – Od rzemiosła do sztuki
a/ Nie-sztuka
b/ Może jednak sztuka
c/ Status fotografii-sztuki
d/ Piktorializm po Polsku
e/ Bywanie sztuką
Część II – XIX wieczne techniki piktorialne
Wprowadzenie, czyli jak to się stało
Rozdział 1 – Artigue, prosty proces reprodukcji kreskowej
Rozdział 2 – Burytypia, uproszczona wersja woodburytypii
Rozdział 3 – Guma chromianowa i diaguma
Na zakończenie
Ośmioro malarzy i dwa obrazy
Bibliografia
Przypisy
Ilustracje
Fotografie w technice artigue
Fotografie w technice burytypii
Fotografie w technice gumy chromianowej

Reklama