Andrzej Pityński – ambasador historii Polski w USA

Zaproszenie – 9 XI 2021 godz.14:00 Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62 w Warszawie – Cz.Czapliński wystawa oraz projekcja filmu w pierszą rocznice śmierci wybitnego rzeźbiarz „Andrzej Pityński – ambasador historii Polski w USA”.

Czeslaw Czaplinski