Ciasna w gałęziach

Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Katowicka 17, tel. 32-4716456; +48 667542341
ciasna@gazeta.pl, GaleriaCiasna@wp.pl
ciasna.netarteria.info/ ciasna.dl.pl
facebook.com/Galeria.Ciasna
http://www.zonerama.com/GaleriaCiasna

Galeria „Ciasna” zaprasza na wystawę „Opowieści z gałęzi”

Autor: Anton Svrček z Karwiny, CR
Wystawa będzie trwać od 17.06.2021 do 9.07.2021.

Ze względu na bezpieczeństwo wystawa odbędzie się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami pandemicznymi. Zapraszamy do Galerii, a także na jej stronę, Zoneramę i facebook, gdzie wystawa będzie pokazana online.

„Opowieści z gałęzi”

Mieszkam w Karwinie, Czechy. Od dziecka kocham góry, lasy i ogólnie pojętą przyrodę. Kiedy tylko mogę, spędzam czas na świeżym powietrzu. Z moją rodziną, przyjaciółmi, z psem, a czasem sam. Używam różnych technik fotograficznych i artystycznych, aby uchwycić magiczną scenerię, ale także atmosferę opuszczonych zakątków. W zależności od nastroju i tego, co mam pod ręką. Albo są to różne aparaty na kliszę (lustrzanka lub ten automatyczny, gdzie wystarczy wycelować, a po zrobieniu zdjęcia brzęczy przewijak), aparat otworkowy z pudełka od zapałek, albo aparat cyfrowy. Maluję od 2018 roku, a moje ulubione techniki plastyczne to akwarela i akryl.

Uchwycony moment musi mieć dla mnie silne znaczenie emocjonalne. To może być spowodowane konkretnym światłem, kształtem chmur, wijącymi się gałęziami, grupą drzew, ale także moimi wewnętrznymi przeżyciami.

Wystawa prezentuje przekrój moich prac od 2013 roku do chwili obecnej, a wspólnym łącznikiem między tymi pracami są góry, drzewa i natura.

„Tales from the branches”

I live in Karvina, Czech Republic. Since childhood I love mountains, forests and nature in general. When I can, I spend time outdoors. With my family, friends, with my dog, or sometimes alone. I use various photographic and artistic techniques to capture the magical scenery, but also the atmosphere of deserted corners. Depending on my mood and what I have at hand. Either it’s various film devices (SLR, or those automatic ones where you just point and the film rewind buzzes after shoot), a matchbox pinhole camera, or a digital camera. I have been painting since 2018 and my favorite art techniques are watercolor and acrylic.

The captured moment must have a strong emotional meaning for me. This can be caused by a particular light, cloud shapes, twisted branches, a grouping of trees, but also by my inner experience.

The exhibition presents a cross-section of my work from 2013 to the present and the common link between these works is mountains, trees and nature.

„Příběhy z větví”

Bydlím v Karviné. Od dětství miluji hory, lesy a přírodu vůbec. Když můžu, trávím čas venku. S rodinou, přáteli, se psem, anebo někdy i sám. K zachycení kouzelných scenérií, ale i atmosféry opuštěných zákoutí, využívám nejrůznější fotografické a výtvarné techniky. Podle nálady a podle toho, co mám zrovna po ruce. Buď to jsou různé přístroje na film (zrcadlovka, anebo takové ty automaty, kdy jen namíříte a po vyfocení zabzučí převíjení filmu), dírková komora z krabičky od zápalek (matchbox pinhole), anebo digitální aparát. Od roku 2018 se věnuji malování a z výtvarných technik mám nejraději akvarel a akryl.

Zachycený moment musí mít pro mě silný emoční význam. Ten může být způsoben zvláštním světlem, tvary mraků, zkroucením větví, uskupením stromů, ale i mým vnitřním prožitkem.

Výstava představuje průřez mé tvorby od roku 2013 až po současnost a společným pojítkem těchto děl jsou hory, stromy a příroda.

Wystawy (wspólne i autorskie)

2015 – 6. Wystawa regionalnych fotoklubów, Havířov, CZ
2016 – Ekologia oczami fotografów, Galerie zdravého města Karviná, CZ
2016 – Światło w krajobrazie – wspólna wystawa z Jiřím Hanzelem, Galerie po Schodech, Havířov, CZ
2017 – Wystawa regionalnych fotoklubów Regionfoto 2017, Havířov, CZ
2017 – OFFO – Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej – (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, PL), http://offo.netarteria.info/
2017 – Černobílé emoce a Hladina – wspólna wystawa z Jiřím Hanzelem, Galerie po Schodech, Havířov, CZ
2017 – Havirov photo club exhibition, Galeria ePiCentrum, Jastrzębie-Zdrój, PL
2018 – Wystawa zdjęć klubowych, Výstavní síň Viléma Wünscheho – Havířov, CZ
2018 – Tafla wody, Galeria Acartus, Jastrzębie-Zdrój, PL
2018 – Świat oczami fotografów z Karwiny – wspólna wystawa – Galerie K3, Bohumín, CZ
2018 – Podróż i inne radości życia, Galeria Ciasna, Jastrzębie-Zdrój, PL
2018 – Oczami objektiwów, wspólna wystawa fotoklubu Havířov a Orlová, Orlová, CZ
2018 – Widoki przez kamerę otworkową – Kamrlík fotografie, Ostrava, CZ
2019 – VIII OFFO – Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej – (Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, PL), http://offo.netarteria.info/
2020 – Robot Ant & Zoe, oraz Zajrzyj w trawę, Galeria Ciasna, Jastrzębie-Zdrój, PL

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) do odwołania wystawy będą się odbywały, zgodnie z harmonogramem, bez wernisaży i spotkań autorskich.
Wystawy będą otwarte dla odwiedzających zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, ale wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Grupowe zwiedzanie jest zawieszone do odwołania.
Prace wystawione w galerii można zobaczyć online na stronie galerii ciasna.dl.pl, a wirtualne zwiedzanie galerii jest dostępne na https://www.zonerama.com/GaleriaCiasna.
Katalogi wystaw są dostępne do samodzielnego wydrukowania – można je pobrać w formacie .pdf ze strony danej wystawy. Katalogi w postaci wydruku czekają, jak zawsze, w galerii.

Prawa autorskie i pokrewne zastrzeżone
(ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
– tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Galeria „Ciasna”, w porozumieniu z Autorami, wyraża zgodę na jednokrotną
nieodpłatną publikację w celach promocyjnych