Przestrzeń – interpretacje

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
zapraszam na doroczną wystawę Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pt. Przestrzeń – interpretacje 2020 do Galerii Foto-Gen, pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. 71 344 78 40 w dniach 12.09–10.10.2020 r.
Czytaj dalej