Ogień nie mówi dosyć

KRZYSZTOF MĘTEL
OGIEŃ NIE MÓWI DOSYĆ
otwarcie 28 sierpnia 2020, 18:00
Krzysztof Mętel (1993) ukończył Wydział Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracę dyplomową Zmierzch drugiego świata. Półperyferie i utrwalony stan przejściowy przygotował w pracowni dr hab. Dominika Lejmana. Edukację kontynuuje na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich UAP. Pracuje na uczelni macierzystej w VI Pracowni Malarstwa.
Czytaj dalej