Prośba o wsparcie

Dzień dobry

Przesyłam prośbę o wsparcie XXI Biennale Fotografii Górskiej. Jeśli uznają Państwo za stosowne – proszę o przesłanie tego listu osobom, które mogły by i chciały wesprzeć nas w organizacji tej edycji Biennale…

Prośba o wsparcie XXI Biennale Fotografii Górskiej

Biennale Fotografii Górskiej istnieje w Jeleniej Górze od czterdziestu lat. Impreza w roku 2020 jest dwudziestą pierwszą edycją jednej z najważniejszych imprez fotograficznych o tematyce górskiej w Polsce.
Organizatorem Biennale jest Jeleniogórskie Centrum Kultury. Przez długie lata organizowali je : Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki- nadając mu określony charakter.

Jeleniogórskie Biennale jest przykładem współpracy wielu instytucji w mieście. Dzięki niej można śmiało mówić o czasie Biennale w Jeleniej Górze, jako o wielkim święcie fotografii. Ten swoisty festiwal fotografii to spotkania na kolejnych wernisażach, rozmowy o niej a przede wszystkim kontakt z najważniejszym w tej imprezie – z fotografią. Od wielu lat wystawę konkursową prezentuje Muzeum Karkonoskie w jeleniej Gorze. Wystawy towarzyszące prezentacji konkursowej miały przez ponad czterdzieści lat imprezy różnorodny charakter. Czasem, w miarę możliwości prezentowano wystawy fotografii historycznej, tatrzańskiej jak Awita Szuberta, a najczęściej – indywidualne pokazy fotografii mistrzów współczesnej fotografii górskiej. W tym roku chcemy zaprezentować m.in. tatrzańskie fotografie Mieczysława Karłowicza i zmarłego niedawno Tomasza Olszewskiego.
Jeleniogórskie Biennale ma charakter wielowymiarowy i rozwija się w kilku płaszczyznach.
Jedną z najbardziej widowiskowych i spektakularnych działań jest konkurs i związane z nim emocje. Konkurs jest otwarty. Dzięki jego liberalnej formule może w nim uczestniczyć każdy fotografujący miłośnik górskiego krajobrazu. W regulaminie nie ma ograniczeń wiekowych, podziałów na twórców amatorskich i profesjonalnych. Dzięki temu Biennale cieszy się popularnością, a zaproszonych do udziału w wystawie pokonkursowej wciąż przybywa. Nie ma tu znaczenia technika, nagrodzone prace mogą być przykładem zarówno wspaniałego rzemiosła fotograficznego czarno-białej fotografii, jak też fotografii barwnej, cyfrowej, powstałej w formie wydruku. Technika nie odgrywa tu roli decydującej, nie jest żadnym ograniczeniem. Liczy się po prostu dobra fotografia.

Jeleniogórskie Biennale Fotografii Górskiej to jedna z niewielu imprez o randze ponadlokalnej, która istnieje w niezmienionej formule od ponad czterdziestu lat. To ważne w dzisiejszym świecie ciągłych zmian i braku stabilności zwłaszcza w sferze kultury.

Niestety w obecnej ,kryzysowej sytuacji stanęliśmy przed wyborem czy tegoroczną edycję odwołać z braku środków finansowych na nagrody w konkursie Biennale czy mimo wszystko zorganizować konkurs bez nagród finansowych ale tylko z nagrodami honorowymi lub rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów. Miasto Jelenia Góra nie jest w stanie zapewnić tych środków z kasy miejskiej ani Jeleniogórskie Centrum Kultury w obecnej sytuacji nie może tych nagród sfinansować…

Postanowiliśmy jednak nie poddawać się i tegoroczną edycję mimo trudności zorganizować. Liczymy na Państwa wsparcie choćby przez liczny udział w konkursie- z części opłaty na wpisowe możemy wtedy ufundować skromną nagrodę pieniężną dla laureata Biennale. Będą też atrakcyjne nagrody poza regulaminowe m. in. udział w plenerze fotograficznym w Karkonoszach, wystawa w Galerii Korytarz wraz z katalogiem. Bardzo ważnymi nagrodami będą podczas tej edycji fotografie Ewy Andrzejewskiej i Wojciecha Zawadzkiego, ufundowane przez spadkobierców ich spuścizny.

Jeśli ktoś z państwa był tak hojny i mógł wesprzeć nas finansowo i dołożyć się do nagrody Grand Prix lub ufundować nagrodę rzeczową– to byłoby bardzo mile widziane…

Organizator XXI Biennale Fotografii Górskiej

Tomek Mielech
Jeleniogórskie Centrum Kultury
tel.693 380 141