Dwie wystawy

Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Katowicka 17, tel. 32-4716456; +48 667542341
ciasna@gazeta.pl, GaleriaCiasna@wp.pl
ciasna.netarteria.info/ ciasna.dl.pl
facebook.com/Galeria.Ciasna
http://www.zonerama.com/GaleriaCiasna

zaprasza na wystawę „Searching for Light, a Solargraphic Germination”
„W poszukiwaniu światła, solarigraficzne kiełkowanie”
Ky Lewis z Wielkiej Brytanii
Wystawa będzie trwać od 1.06.2020 do 17.07.2020.
równolegle z wystawą „10 rysunków – wstęp do wystawy” Magdaleny Puch-Podgórskiej Marii Płonki „Islandia”.

Ky Lewis
jest artystką posługującą się przede wszystkim światłem i chemikaliami, wybierającą najczęściej „powolną fotografię” jako środek wyrazu.

Jej wystawy obejmują zarówno prace z zakresu fotografii otworkowej, jak i bezkamerowej, niektóre z najnowszych to:
8. OFFO Galeria „Oblicza” Rybnik Poland 2019
The Art of Pinhole HebelHalle Heidelberg Germany 2019
EverythingI ever Learnt ARB University Cambridge 2019
Still Life Asylum Chapel London 2019
Diversity Wichita Falls Museum of Art 2019
Salon 18 Photofusion London 2018
Fix Photo Festival Menier Gallery London 2018
Obsolete and Discontinued London 2018
Shutter Hub Open Photomonth 2018
„Time Dilated” Brighton Photo Fringe 2018
Plastic Fantastic IX Show USA 2018
Cosmic Perspectives London 2018
Pinhole Show The Camera Clun London 2018

„Searching for Light, a Solargraphic Germination”
„W poszukiwaniu światła, solarigraficzne kiełkowanie”

Projekt został opracowany w celu określenia warunków środowiskowych i ich wpływu na obiekt, poprzez proces podwójnego badania.
Nasiona zostały umieszczone w doniczkach
z ograniczoną ilością wody.
Doniczki zawierały żelatynowo-srebrowy papier ‚Ilford’. Papier fotograficzny rejestrował wędrówkę Słońca ze wschodu na zachód, w tym samym czasie nasiona rosły.
Jednak nie wszystkie nasiona wypuściły kiełki, co odkryto dopiero pod koniec trwania projektu.

Kiedy sadzonki rosły, przechodziły przez powierzchnię papieru fotograficznego,
tworząc negatywną przestrzeń, blokującą
światło z otworków i wstrzymującą odtwarzanie drogi Słońca na papierze. Przecięcia tych ścieżek wskazywały w jaki sposób warunki pogodowe wpłynęły na wzrost roślin.

Odtworzenie drogi Słońca wraz z widocznym wzrostem na panoramicznej fotografii, podkreśla konieczność spełnienia określonych warunków w celu podtrzymania życia.

Zarówno sukces jak i porażka są częścią procesu, bez względu na to, jaki rezultat zostanie zarejestrowany i wywołany jako ostateczny obraz.

(http://www.kylewis.co.uk/?page_id=1979)