Warstwy miasta

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

w imieniu Zarządu OD ZPAF zapraszam 5 lipca br. o godz. 18.00 do Galerii za Szafą na wernisaż wystawy Przemka Piwowara pt. Warstwy miasta.

Pani Diana Łańcucka, historyk sztuki, tak m.in. pisze o fotografiach Przemka

(…) Zdjęcia te nie mają charakteru dokumentu, aczkolwiek są definiowalne topograficznie. Zapewne nawet wprawny widz, obeznany z miejską przestrzenią, zostanie zaskoczony niespodziewanymi konfiguracjami układów. Według Edouarda Pontremoliego archetypiczną rolą fotografa jest moc wskazywania rzeczy widzialnych naszemu wzrokowi — i taką moc właśnie ma Przemek Piwowar.

Do zobaczenia

Stanisław Kulawiak
+48 62 7301420
+48 605 622991
esku@kulawiak.pl
stkulawiak@gmail.com
http://www.kulawiak.pl