Zbigniew Sejwa w Rektoracie

Zbigniew Sejwa w swojej twórczości od lat konfrontuje się ze śladami przeszłości, która z różnych powodów przyciąga go i fascynuje. Świadczą o tym między innymi tytuły jego prac takie jak „Ślady zwykłych ludzi”, „Relikwiarz”, „Okruchy pamięci”, „Wspomnienia z miasta L”. Można powiedzieć, że zagadnienia związane z różnorodnie pojmowaną pamięcią od lat są swoistą obsesją artysty i głównym powodem prowokującym go do uprawiania działalności w polu sztuki. Czytaj dalej