Języki w sztuce Haima Maora

Język hebrajski oraz jidisz w sztuce Haima Maora,
izraelskiego artysty drugiego pokolenia
WYKŁAD RAFAŁA JAKUBOWICZA
10.01.2019, 18:00
Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73
Czytaj dalej

Reklamy