Kiedy zamykasz oczy

Polecamy wystawę fotografii Jowita Bogna Mormul
“Kiedy zamykasz oczy”

Katowice Miasto Ogrodów, Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zaprasza na wystawę fotografii Jowita Bogna Mormul “Kiedy zamykasz oczy”. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 listopada 2018 o godz. 18.00 w Galerii 5 Katowice Miasto Ogrodów pl. Sejmu Śląskiego 2. Wystawę można oglądać do 9 grudnia 2018 od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19. Kuratorem wystawy jest Katarzyna Łata.

Kiedy zamykasz oczy…
Dźwięki i światła… Szumy i kolory…
Zarówno promieniowanie optyczne, jak i fale akustyczne są mierzalne, jednak człowiek odbiera je jako strumień subiektywnych wrażeń ciesząc się grą kolorów i barwami dźwięków. Ich potencjalne relacje są skomplikowane i niejednoznaczne, choć często wydają się subiektywnie oczywiste.
Zmysł wzroku na ogół dominuje w ludzkiej percepcji. Nie trzeba zatykać uszu, żeby dokładniej widzieć, podczas gdy – żeby lepiej słyszeć – często trzeba zamknąć powieki i skupić się na dźwięku. Czy widzenie i słyszenie pozostają w opozycji? Wydaje się, że wręcz przeciwnie: zarówno twórcy muzyczni, jak i twórcy wizualni poszukują i sami kreują liczne skojarzenia, relacje, a nawet schematy potencjalnych zależności i podobieństw. Gdy mówimy o rytmach świateł i cieni, o tonach barwnych, o odcieniach dynamicznych dźwięku, o kompozycji obrazów i utworów muzycznych — świat widzialny i słyszalny spotykają się na poziomie werbalnym. Owo spotkanie wskazuje nie tylko na istniejące związki, ale też na ogromną potrzebę ich tworzenia. Badając relacje obrazy-dźwięki obserwowałam innych ludzi i ich reakcje, gdy oddawali się słuchaniu. Sama zaś wciąż poszukuję własnych kodów śledząc zmienne relacje światła i ciemności, dźwięku i ciszy.
Zapraszam do usłyszenia obrazów, a czasem do zamknięcia oczu i zobaczenia dźwięków.

JOWITA BOGNA MORMUL
Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2018 r.). Tworzy w obszarze sztuk wizualnych. Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych mediów, multimediów i analizy obrazu.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (Wydział Malarstwa, 1997 r.; Wydział Grafiki, 1999 r.). Doktor sztuki w dziedzinie sztuk filmowych w zakresie fotografii (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2008 r.).
Stypendystka nagrody im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej (1996 r.) oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1996/1997 r.). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (1998 r.) i Związku Polskich Artystów Fotografików (2001 r.). Jej prace były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. w Luksemburgu, Rzymie, Wilnie, Skopje, Strasburgu, Budapeszcie, Ohio).

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
40–012 Katowice ul. Św. Jana 10
Galeria KATOWICE i siedziba Okręgu Śląskiego ZPAF
ul. Św. Jana 10 II piętro
40–012 Katowice
tel. +48 602 108 563
e-mail: zpaf.katowice1@gmail.com