Pro memoria

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
serdecznie zapraszamy 2 listopada br. o godz. 18 na wernisaż wystawy „Pro memoria” w Galerii OD ZPAF Za Szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4, wystawa czynna od 2 listopada do 2 grudnia 2018 r.

Kuratorzy wystawy Zenon Harasym i Adam Lesisz piszą między innymi: In memoriam revocare, przywołanie z pamięci zmarłych w latach 1950–2017 trzydziestu Kolegów, członków Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików jest celem wystawy „Pro memoria”. Udział w wystawie bierze dwudziestu pięciu członków Okręgu Dolnośląskiego, którzy zadedykowali swoje prace pamięci zmarłych Kolegów. W ten sposób nie tylko wspominamy Kolegów, którzy w 1947 roku założyli we Wrocławiu, pierwszą po II wojnie światowej organizację fotograficzną — Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, a która w 1951 roku stała się podstawą formalnego utworzenia Delegatury Wrocławskiej Związku Polskich Artystów Fotografików, ale i Tych, z którymi przez lata tworzyliśmy fotografię artystyczną na Dolnym Śląsku. Są pośród nich nestorzy polskiej fotografii, wywodzący swoją twórczość z Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego i z innych terenów II Rzeczypospolitej, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Zakładu Fototechniki Instytutu Chemii Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, a także wywodzący swoją działalność z amatorskiego ruchu artystycznego.

W imieniu Kuratorów i Zarządu OD ZPAF


Stanisław Kulawiak
+48 62 7301420
+48 605 622991
esku@kulawiak.pl
stkulawiak@gmail.com

Reklamy