Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2018

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W ZIELONEJ GÓRZE

zapraszają do udziału w

XXVIII KRAJOWYM SALONIE FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ ŻARY 2018

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
PATRONAT NR 231/2018
28
R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.Warunki udziału:
– Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
– Tematyka prac jest dowolna
– Format prac jest dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm )
– Ilość prac jest dowolna
– Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
– Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 30 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
– Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginalnł lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie http://www.dkzary.pl ) oraz bankowy dowód wpłaty.
– Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:
Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

2.Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
– Grand Prix – 2100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
– I nagroda – 1200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
– II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
– III nagroda – 600 zł
– dwa wyróżnienia po – 300 zł

3.Ocena prac
1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będa podlegały ocenie.

4.Terminarz
1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Obrady jury odbędą się 16 listopada 2018 r.
3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – 23 listopada 2018 r.
4. Otwarcie wystawy – 8 grudnia 2018 r. godzina 12.00 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
5. Wystawa: grudzień 2018 – styczeń 2019 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2019 r.

5.Uwagi końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. Biuro organizacyjne:
Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel/fax (068) 374 24 13,
http://www.dkzary.pl, e-mail: sekretariat@dkzary.pl

Reklamy