PGNiGe w makach

ENERGIA Z PASJI

MAKI I KĄKOLE

Polskie krajobrazy

fotografia i prelekcja Haliny Ratyńskiej

oraz malarstwo Katarzyny Żok

Wernisaż wystawy odbędzie się 24 lipca br /wtorek/ godz. 18.00

w Salonie Wystaw PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

przy ul. Bohaterów Westerplatte 15

Podczas wernisażu zapraszamy na prezentacje multimedialną Haliny Ratyńskiej „Zanim zginą maki i kąkole.”

Nawet nieprzyrodnicy wiedzą, że działalność człowieka, postęp cywilizacyjny, skutkuje wymieraniem wielu organizmów. Proces ten nabrał niezwykłego przyspieszenie w ostatnim stuleciu.

Szacuje się, że w skali naszego kraju bezpowrotnie wyginęło około 40 gatunków paprotników i roślin kwiatowych, a co piąta roślina naczyniowa jest zagrożona.

Niespecjalistów może zaskoczyć fakt, że obecnie do zagrożonych zalicza się wiele chwastów polnych. Przez całą swoją historię ludzie zwalczali konkurentów roślin uprawnych.

Czynili to tak skutecznie, że co najmniej 4 gatunki wymarły na terenie Polski, a do zagrożonych należy około 100. Aż 54 taksony (gatunków) chwastów znajdują się na polskiej, czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych, a 14 weszło do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (księga najbardziej zagrożonych gatunków).

Celem prezentowanej wystawy fotograficznej i malarstwa jest pokazanie urody tych rzadko docenianych roślin.

Dr hab. Halina Ratyńska, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, urodziła się w Krośnie Odrzańskim i do ukończenia szkoły średniej mieszkała w Zielonej Górze.

Studiowała biologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie jest kierownikiem Zakładu Botaniki Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu K. Wielkiego w Bydgoszczy.

Do dzisiaj wiele wiąże ją z winnym grodem, o czym świadczy między innymi prezentowana wystawa. Naukowe zainteresowania H. Ratyńskiej obejmują szeroko pojętą geobotanikę: florę, zbiorowiska roślinne i ekologię krajobrazu.

Katarzyna Żok, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom z projektowania wnętrz i ogrodów wykonała u prof. Bogumiła Kaczmarka. Szlify malarskie zdobyła w pracowni prof. Normana Smużniaka.

Potrzebę tworzenia odnalazła w sobie jako młoda dziewczyna. Postrzegała drobiazgowo otaczający świat…przedmioty, przyrodę. Pasja do sztuki określiła kierunek, w którym ciągle zmierza.

Malarka mówi o swojej pasji: „Malując zatapiam się w sobie czując moc i siłę. Światło, kolor, kompozycja to baza twórczości, która ciągle podsyca moje emocje. Dobra i sprecyzowana kompozycja o podstawa obrazu, który uzupełnienia osobistą przestrzeń.”