Punkt widzenia na Fabrycznej

Wystawa Fotograficznej Fabrycznej pt. „Punkt widzenia”
otwarcie 16.02 godz. 18.00
galeria Fundacji Salony, Zielona Góra ul. Fabryczna 13

autorzy:
1. Lilianna Bojkowska
2. Paweł Janczaruk, Lipstick and lolipop, 2017/18
3. Mark Lalko
4. Patrycja Łasocha, Ilona, 2017
5. Małgorzata Mężyńska, Cztery pory roku, 2017
6. Zuza Mróz, nieWażne, 2017
7. Tristan Robert
8. Tymoteusz Sejwa, Melancholia, 2017
9. Przemysław Zieliński, Spokój, 2017

Punkt widzenia to stanowisko w danej sprawie. Nasza decyzja, którą podejmujemy codziennie. Głos wypowiedziany, ale i koncepcja, którą wysnuwamy. Mniemanie o kimś lub o czymś. Nieustanne myśli, które kłębią się w naszej głowie i wyrażane oceny. Nastawienie do tego, co wokół nas, ale też obserwacja i perspektywa. Perspektywa, z jaką patrzymy na rzeczywistość. Rzucone spojrzenie i pogląd na świat. Wyrażane opinii na wszelkie tematy i wygłaszanie osądów. Pojęcie i postanowienie, postawa i przekonanie. Przeświadczenie, które nas chroni. Refleksja nad sobą, bliskimi i życiem. Zajmowane stanowisko, oraz stwierdzanie prawdy lub fałszu. To nasz światopogląd. Stawiane tezy i twierdzeń. Posiadanie własnego zdania i wygłaszane argumenty. Cel, do którego dążymy i deklaracje jakie składamy. Widzenie i wizje. Wyobrażenie, które prowadzi nas do wypowiedzi głoszonych tez. Spojrzenie, którym operujemy i spostrzeżenie tego, co wokół nas. To również uwaga. Uznanie kogoś lub czegoś. Zabrany głos w dyskursie. Wypowiedziane idee. Nasza intencja, ale i myśl wypowiedziane, ale też i ta, która rodzi się w nas. Obserwacja tego, co obok i tego, co dalej. Ocena, opinia, którą posługujemy się. Optyka jako przekonanie, ale też jako widzenie. Refleksja nad sobą. Stawianie osądów. Scenariusz działania, ale czasem schemat, według którego działamy. Rzucone spojrzenie i spostrzeżenie, ale nie dostrzeżenie. Zajęte stanowisko i stwierdzenie. Sugestia, szkic, i teoria. Postawione tezy lub twierdzenia. To przykucie uwagi i dążenie do uznania. Widzenie, które przekłada nasze wizje i wyobrażenie na wypowiedź i obraz.