Przemijanie Teresy Miszkin

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza 27 października (piątek) o godz. 17.00 na wernisaż wystawy prac profesor Teresy Miszkin zatytułowanej Przemijanie. W ramach cyklicznych pokazów W kręgu twórców Złotego Grona zaprezentowane zostaną wielkoformatowe kompozycje składające się na trzy cykle: Przestrzenie pamięci, Uwikłania i Pejzaże intymne. Wykonane w technice akrylu i powstałe na przestrzeni 1991 – 2016 roku obrazy pochodzą z pracowni autorki. Pokaz dopełnią dwa obrazy z kolekcji Działu Sztuki Współczesnej MZL, wśród nich praca wyróżniona podczas VIII edycji Złotego Grona w 1977 roku zatytułowana Alienacje IX (1977).

Figuratywne malarstwo Teresy Miszkin przenika głęboka refleksja egzystencjalna. Opowiada o obliczu współczesnego człowieka, prowokuje do rozważań nad sensem i kondycją ludzkiego istnienia. Kreując swoje obrazy malarka posługuje się chętnie estetyką fotografii. Z absolutnym wyczuciem stosuje wykadrowane ujęcia, śmiałe skróty perspektywiczne, mocne kontrasty światłocieniowe, nieostrość i przenikanie się planów, zmienność punktów widzenia. Prace te znamionuje perfekcja warsztatowa i oszczędność kolorystyczna. Utrzymane w wysmakowanej, monochromatycznej gamie barwnej kompozycje to bardzo osobista i przejmująca malarska opowieść o poczuciu samotności i nieuchronnym przemijaniu.

Teresa Miszkin urodziła się w 1947 roku w Gdańsku. Studia rozpoczęła na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, kontynuowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w latach 1968-1973. Dyplom otrzymała w Pracowni Malarstwa prof. Władysława Jackiewicza w 1973 roku. Od tego samego roku związana jest z gdańską Akademią Sztuk Pięknych. W latach 1999-2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa i Grafiki, a następnie dziekana tego wydziału. Obecnie prowadzi II Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa. Od 1993 roku profesor tytularny, a od 2003 roku profesor zwyczajny ASP w Gdańsku.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Za swoją twórczość otrzymała szereg nagród i wyróżnień. Była też stypendystką m.in.: Fundacji Pollock-Krasner (1998, USA); Adolph and Esther Gottlieb Foundation (2004, USA).

Prace artystki znajdują się w zbiorach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeach Narodowych w: Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu oraz Muzeach Okręgowych w: Toruniu, Chełmie, Słupsku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W zbiorach Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, BWA w: Sopocie, Legnicy, Koszalinie, Białymstoku, Szczecinie, Olsztynie, a także kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Więcej informacji o Artystce można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wystawie: zobacz

Kuratorka wystawy:
Marta Gawęda-Szymaniak

Termin trwania wystawy:
27 X 2017 – 28 I 2018

Reklamy