Strzał w ciemno w BWA

Rok temu (2016) „ruszyły” Shoty – prezentacje świeżych absolwentów Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ, te najbardziej nas interesujące. Nazwaliśmy je Nieoczywiste, bo nieoczywistym był, jak w każdym takim wypadku, wybór, jakiego dokonaliśmy. Nieoczywistym jest także tegoroczny wybór, ale… Taka Karma.

O różnych zdarzeniach decyduje czas, miejsce, determinacja, szczęście lub jego brak, ale… Taka Karma. Opowiadamy o rzeczywistości przez pryzmat własnych doświadczeń wierząc, że możemy mieć wpływ na przebieg wydarzeń, ale i tak nie mamy nad nimi kontroli – Taka Karma. Usprawiedliwiamy niepowodzenia, mitologizujemy sukces, a to tylko… Taka Karma. W teraźniejszości budujemy bazę dla przyszłości, a i tak żyjemy przeszłością – Taka Karma. Posługujemy się słowem, obrazem, dźwiękiem, a i tak interpretacja nie należy do nas – może być Takakarma, Ta-Ka-Ka-R-Ma, T.A.K.A.K.A.R.M.A., Tak-Aka-Rma… – Taka Karma. Jesteśmy doinformowani źle czy dobrze, postępujemy właściwie lub nie, zbieramy owoce lub zakopujemy resztki – Taka Karma.
Tę prezentację nazwaliśmy TAKAKARMA, a co się zdarzy nie wiemy. To zawsze strzał w ciemno.
SHOTY 2 – TAKAKARMA.
RCZ

Wernisaż: 17.10.2017
godz. 18.00 Planetarium Wenus, dyplom: Barbara Rządzka „Otoczenie”
godz. 18.30 BWA, wernisaż wystawy TAKAKARMA. SZOTY2 DYPLOMY ISW 2016/2017
godz. 19.00 BWA, koncert: Katarzyna Kwiecień-Długosz „Paplanina”, Artur Majewski „Unimaginable Game”

Zapraszamy!

Reklamy