Anamorfoza, perspektywa dziwaczna

Każde spojrzenie daje nam odmienny obraz tej samej materii. Sumowanie różnokierunkowych, odmiennych wrażeń wzrokowych daje nam deformacje natury. Tak powstają anomalie widzenia.
Ernst H. Gombrich, „Sztuka i złudzenie”

Co to jest Anamorfoza? Czytaj dalej

Reklamy