Buntownicy i Marzyciele

Buntownicy i Marzyciele
Przedstawiciele niezależnych środowisk fotograficznych; Kolektywu Fotograficznego Świetlica oraz Ośrodka Myśli i Działań Fotograficznych Ciemnica przy wsparciu WBPiCAK w Poznaniu planują w październiku 2017 roku zrobić wystawę fotograficzną pod roboczym tytułem „Buntownicy i Marzyciele”. Celem jest

zaprezentowanie dorobku twórców działających poza głównym nurtem fotograficznego przemysłu wystawienniczego. Chcemy zaprosić do wspólnej wystawy osoby używające w swej praktyce twórczej fotografii w sposób odmienny od dominujących dziś tendencji. Bunt rozumiemy tu jako brak zgody na wszelkie unifikacje, od technologicznych po ideowe. Indywidualność, swoboda twórcza, własny niepowtarzalny styl, to niezbędne elementy każdej twórczej postawy, każdego dzieła. Nie pozbywajmy się tego dobrowolnie.Są wśród nas fotografowie z różnych względów pozostający na uboczu, którzy nie zabiegają o popularność, nie poddają się obowiązującym krótkotrwałym koniunkturom czy rynkowym mechanizmom. Trwają przy swoim. Wielu tworzy rzeczy wartościowe, które niestety nie są szerzej znane. Warto spróbować to zmienić. Jeśli czujesz, że dotyczy to Twojej Fotografii skontaktuj się z nami, napisz jeszcze dziś. Razem możemy więcej.
Osoby współodpowiedzialne::Bogusław Biegowski, Witold Jagiełłowicz, Przemo Loba, Władysław Nielipiński

Reklamy