Wypał Krzysztofa Lachowicza

Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Katowicka 17, tel. 32-4716456
ciasna@gazeta.pl,GaleriaCiasna@wp.pl
ciasna.jasnet.pl ciasna.netarteria.info/ ciasna.dl.pl

zaprasza na wystawę fotografii „Wypał”

Autor: Krzysztof Lachowicz ze Szczecina
Czytaj dalej

Reklamy