Zmarł Jan Muszyński

Szanowni Państwo,

dziś w nocy zmarł Jan Muszyński. Przyjaciel artystów, najdłużej urzędujący dyrektor w dotychczasowych dziejach zielonogórskiego Muzeum. Funkcję tę sprawował w latach 1976-1998. Był niezwykłą postacią. Barwną, twórczą, dla którego praca była radością i pasją. Mamy w pamięci spotkania, rozmowy, Jego uśmiech i niezwykłe poczucie humoru. Jeszcze parę dni przed świętami obecny dyrektorzy Leszek Kania i Longin Dzieżyc rozmawiali z Nim i przekazywali mu życzenia od współpracowników.

Jan Muszyński urodził się w 1932 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu historii sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1956 roku przyjechał do Zielonej Góry. Od 1960-1962 roku pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W czasach niesprzyjających ratowaniu dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich miał odwagę przeciwstawić się planowanej rozbiórce 113 zabytkowych budowli, głównie sakralnych. Współtworzył środowisko naukowe w Zielonej Górze. Od 1964 roku przez 12 lat pełnił obowiązki sekretarza Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskał w 1971 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, przez 18 lat wykładał historię sztuki oraz prowadził seminaria magisterskie dla studentów.

W 1976 roku został mianowany dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sprawując to stanowisko przez ponad dwadzieścia lat dokonał zasadniczych zmian struktury instytucji, w wyniku czego niektóre wcześniejsze działy muzealne zostały przekształcone w autonomiczne zielonogórskie instytucje: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Muzeum Etnograficzne w Ochli i Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Po wyodrębnieniu samodzielnych placówek Jan Muszyński skupił się na własnej wizji Muzeum w Zielonej Górze. Stworzył nowatorską w skali kraju koncepcję wystawienniczą prezentującą w formie Galerii Autorskich twórczość wybitnych polskich artystów współczesnych.

Jan Muszyński za swoją pracę i zaangażowanie społeczne był wielokrotnie honorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami. Był Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra i Krosna Odrzańskiego.

Pozdrawiam

Alicja Błażyńska
rzecznik prasowy MZL

1 komentarz do “Zmarł Jan Muszyński

  1. Zawdzięczam dr. Janowi niewyobrażalnie dużo dobra; nauczył mnie, swojego studenta,dystansu do skomplikowanych problemów, kreatywnie dopilnował, jako promotor, dojrzałej spójności formy z treścią mojej magisterki, był sprawdzonym Przyjacielem, mądrym opiekunem w wielu momentach mojego życiowego traktu. I TAKIM PPZOSTANIE Dziękuję Janku. GERARD NOWAK (lat 75)

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.