Festiwal Fotografii Krajobrazu

PIOTR WYPYCH
KRAJOBRAZ. DETAL-PANORAMA-WIDOK
8 – 21 XII 2016
spotkanie z autorem: 18 XII 2016 (niedziela), godz. 15.00

W fotografii ulubionym motywem jego zdjęć jest krajobraz; z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym fotografuje swoją „małą ojczyznę” jaką jest Ziemia Piotrkowska. Wystawa opisuje krajobrazowy i przyrodniczy fenomen województwa łódzkiego. Prezentowane tematy sfotografowane są z niezwykłą wrażliwością, przy różnych stanach atmosferycznych (pełne słońce, deszcz, śnieg, grad, mgła), w świetle dnia, także w okresie wschodów i zachodów słońca, a często po zapadnięciu zmroku i w różnych porach roku.
Piotr Wypych. Z wykształcenia leśnik i artysta grafik. Zajmuje się wydawnictwami i promocją Nadpilicznych Parków i Regionu. Ulubionym motywem jego zdjęć jest Ziemia Piotrkowska. Od dziesięciu lat zajmuje się badaniami nad sakralną sztuką ludową. Swoje fotografie prezentował na wielu autorskich wystawach w kraju i za granicą.

JOANNA ANTOSIK
OPOWIEŚĆ O DRZEWACH
8 – 21 XII 2016
spotkanie z autorką: 18 XII 2016 (niedziela), godz. 15.30
Najczęściej fotografowany przez Joannę Antosik zakątek Polski to Puszcza Kampinoska, która dostarcza jej wiele ciekawych tematów fotograficznych. Autorkę szczególnie fascynują drzewa oraz małe zwierzęta i owady zamieszkujące lasy i mokradła. W często stosowanej makrofotografii stara się uchwycić w poetycki sposób oryginalność kształtów i zachowań roślin i zwierząt.
Joanna Antosik. Z wykształcenia architekt krajobrazu. Od roku 2012 członek Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jest zwyciężczynią konkursu pokazów cyfrowych na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Sztuka Natury 2010 w Toruniu oraz zdobywczynią Grand Prix w konkursie pokazów na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2011 w Izabelinie. W roku 2012 Asia zdobyła również pierwsze miejsce w kategorii Diaporama w konkursie na Fotografa Roku International Federation of Wildlife Photography oraz pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Diaporamy Cyfrowej organizowanym przez Fotoklub Zamek Szczecin.
JERZY PIĄTEK
OSTATNI TAKI PEJZAŻ…
8 – 21 XII 2016
spotkanie z autorem: 18 XII 2016 (niedziela), godz. 16.00
Wystawa fotografii krajobrazów Polski, wykonanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat,
w części poświęcona degradacji środowiska przyrodniczego, ukazuje kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, ale nie tylko. Wspaniale wpisuje się w bardzo aktualny problem, czasem „cichego” niszczenia zasobów naturalnych przez przemysł – degradację gruntów, siedlisk zwierząt, krajobrazu.
Jerzy Piątek. Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1978 roku. Tematem twórczych zainteresowań artysty jest fotografia reporterska, pejzażowa i akt. Autor rejestracji kieleckiej prowincji przełomu lat 70. i 80. XX w. w postaci wystawy i wydawnictwa Smutek i urok prowincji. W roku bieżącym podsumował swoje dokonania w artystycznej dokumentacji pejzażu Kielecczyzny, wydając album towarzyszący wystawie – Ostatni taki pejzaż. Od 1989 roku prowadzi wydawnictwo i drukarnię offsetową, wykonującą głównie albumy, katalogi poświęcone sztuce.