Światło Za szafą

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Witam i serdecznie zapraszam 13 grudnia o godz. 18 na wernisaż wystawy fotografii Zdzisława Dadosa pt. Światło w galerii OD ZPAF Za szafą (Wrocław, ul. Św. Marcina 4), serdecznie pozdrawiam,

Stanisław Kulawiak, wiceprezes ds. artystycznych OD ZPAF