Katowice w obiektywie 2016

Konkurs „Katowice w obiektywie 2016”
Muzyka w fotografii

Pod hasłem „Miasto Muzyki” już po raz siódmy katowicki magistrat wraz ze śląskim okręgiem Związku Polskich Artystów Fotografików ogłasza konkurs fotograficzny „Katowice w Obiektywie 2016”. Nagrodami są: udział w wystawie ZPAF, publikacja na kartach kalendarza, profesjonalne warsztaty fotograficzne, a także tablety multimedialne i czytnik do e-booków.
Kultura jest silnym filarem naszego miasta. Potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie muzyki. Znane w świecie nazwiska, koncerty, występy, pokazy, liczne instytucje kultury czy po prostu ciekawe miejsca – Katowice tętnią muzyką, inspiracji jest więc wiele. Zachęcamy pasjonatów fotografii do udziału w konkursie, który może być wspaniałą przygodą zakończoną nie tylko zdobyciem atrakcyjnej nagrody rzeczowej, ale przede uznania w oczach profesjonalistów.
Podobnie jak we wcześniejszych edycjach każde zgłoszenie do konkursu musi zawierać podpisane własnoręcznie oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu dostępnego na miejskiej stronie: Katowice.eu. Jego oryginał można przynieść wraz ze zdjęciami zapisanymi na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym do Wydziału Promocji (ul. Rynek 13, I piętro, pokój 117) lub przesłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice. Zdjęcia wraz ze skanem oświadczenia można też wysłać za pośrednictwem e-maila (konkurs@katowice.eu).
Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii komisja, składająca się z przedstawicieli Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta, zakwalifikuje 60 zdjęć; z nich wybierze 40, które jako wyróżnione pojawią się na grudniowej wystawie w należącej do Związku Galerii „Katowice” oraz zostaną opublikowane na stronie: http://www.katowice.eu.
Nagrodą główną dla dwunastu najlepszych prac będzie natomiast publikacja w kalendarzu miejskim na 2017 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzymają nagrody specjalne: tablety multimedialne i czytnik do e-booków: za 1. i 2. miejsce – tablet multimedialny o wartości nieprzekraczającej 600 zł brutto, za 3. miejsce – czytnik do e-booków o wartości nieprzekraczającej 500 zł brutto. Podczas grudniowego wernisażu zostanie wręczona także nagroda dodatkowa ZPAF – zaproszenie do udziału w profesjonalnych warsztatach fotograficznych prowadzonych przez Związek.
Lista wszystkich zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona w grudniu na stronie: http://www.katowice.eu. (sr)

Reklamy