lAbiRynt 2016

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynt 2016

W tym roku festiwal lAbiRynT odbywa się pod hasłem „Modyfikacje i reinterpretacje” | „Modifikationen und Neuinterpretatione

Hasło 7 już edycji, zgodnie z którym planowane są wystawy, wykłady i dobierani artyści brzmi „Modyfikcje i reinterpretacje”. Żyjemy w kulturze kopii i reprodukcji. Wielu współczesnych artystów robi swoje warianty tego, co już w sztuce istnieje. Picasso np. wykonał liczne reinterpretacje obrazu „Las Meninas” Velasqueza, a niedawno grupa artystów inspirując się Marcelem Duchampem zrealizowała projekt „Weneckie linie” pokazywany m.in. w Galerii OKNO. W założeniu programowym tegorocznego festiwalu chodzi głównie o odniesienie się do tego, co w kulturze, architekturze i sztuce już jest, o nowe widzenie dawnych rzeczy, ale i powstałych obecnie. Może to też być reinterpretacja własnego dzieła, nowy jego wariant.
Podczas 7 edycji festiwalu zaprosimy więc Państwa do podróży po sztuce współczesnej z odniesieniami i cytatami przeszłości. Czy pojawiające się stwierdzenie, że w sztuce wszystko już było jest ograniczeniem, czy wyzwala nowe potencjały kreacji i interpretacji? Podążając w labiryncie sztuki spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. Mamy również nadzieję, że na słubicko-frankfurckim festiwalu pojawią się realizacje, które w przyszłości zainspirują nowe pokolenia.

Anna Panek-Kusz

Festival der modernen Kunst lAbiRynt 2016

In diesem Jahr findet das lAbiRynT Festival unter dem Motto „Modyfikacje i reinterpretacje” | „Modifikationen und Neuinterpretationen“ statt

Das Motto der bereits siebten Edition, anhand dessen Ausstellungen, Vorträge und ausgewählte Künstler geplant wurden, lautet „Modifikationen und Neuinterpretationen“. Wir leben in einer Kultur des Kopierens und Nachahmens. Viele Gegenwartskünstler erschaffen ihre eigenen Varianten dessen, was es in der Kunst zuvor schon gab. Picasso z.B. schuf zahlreiche Neuinterpretationen des Gemäldes „Las Meninas“ von Velasquez und vor Kurzem realisierte eine Gruppe von Künstlern, die sich von Marcel Duchamp inspirieren ließ, das Projekt „Venezianische Linien“, welches u.a. in der Galerie OKNO präsentiert wurde. Im Programmplan des diesjährigen Festivals geht es hauptsächlich um Bezüge zu dem, was in Kultur, Architektur und Kunst schon existiert sowie um neue Sichtweisen auf alte wie auch auf kürzlich entstandene Dinge. Dabei kann es auch die Neuinterpretation eines eigenen Werkes sein, eine neue Variante davon.
Während der siebten Festivaledition laden wir Sie herzlich ein auf eine Reise durch die Gegenwartskunst mit Bezügen und Zitaten zur Vergangenheit. Ist die resultierende Feststellung, dass in der Kunst schon alles gewesen ist eine Einschränkung oder öffnet sie neue kreative und interpretatorische Potenziale? Den Weg des Kunstlabyrinths folgend versuchen wir gemeinsam auf diese Frage zu antworten. Wir hoffen zugleich, dass die auf dem Słubicer-Frankfurter Festival gezeigten Realisationen zukünftige Generationen inspirieren werden.

Anna Panek-Kusz