Oświadczenie – Park Tysiąclecia

Zielona Góra, dn. 18.08.2016 r.

Fundacja Salony, Ul. Bursztynowa 15, 65-012 Zielona Góra

OŚWIADCZENIE

Niniejszym chcieliśmy poinformować, że nie widzimy możliwości dalszego uczestnictwa Fundacji Salony w działaniach związanych z planowanym przez Urząd Miasta remontem Parku Tysiąclecia. W ostatnich miesiącach mieliśmy szansę przedstawić nasze stanowisko wobec podjętych przez Miasto działań względem Parku Tysiąclecia. Czytaj dalej