Fotograficzna Fabryczna w maju

Maj 2016
9.05 – omówienie fotografii i zadania miesiąca, przygotowanie do wystawy
23.05 – praca w plenerze: portret w pejzażu miejskim /blendy, lampy/
plany:
plener 3 dniowy /wyjazd piątek po południu, powrót niedziela/ Kosobudki

Reklamy