Dla Fotokratesa

28.02 godz 12.00
Spacer Fotokratesa – spotkanie Park Tysiąclecia koło „Ptaka” Basi Bańdy od al. Piłsudskiego

1 marca 2016
temat zajęć: zmiana punktu widzenia
temat do zrealizowania na kwiecień: zestaw 3-6 fotografii – Muzyka
zajęcia plenerowe temat: temat w fotografii