Inne widzenie świata

Zapraszamy miłośników fotografii w środę, 2 marca br. o godz. 17.00 na otwarcie wystawy pt. „Bronisław Bugiel. Inne widzenie świata”. Wernisaż odbędzie się z udziałem Autora prac.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 80 fotografii. Są to zdjęcia czarno-białe i w barwach sepii oraz prace wykonane w technice gumy chromianowej. Wszystkie zrealizowane zostały przy pomocy aparatu analogowego i wykorzystaniu tradycyjnych technik obróbki fotograficznej. Wyróżnia je znakomity warsztat, ale są też odbiciem wrażliwości Artysty na otaczający świat. Fotografie czarno-białe tematycznie odnoszą się do świata przyrody i nie ma w nich śladu człowieka. Bronisław Bugiel najchętniej przygląda się bezlistnym drzewom, zachwyca się śniegiem i przestrzenią. W pracach wykonanych w technice gumy tematyka jest bardziej różnorodna. Dominują ulice Zielonej Góry, jest pejzaż, pojawia się nawet świat techniki. Ale są również zabawy formą i barwą.

Prace pokazane na wystawie to ujęcia unikatowe i niepowtarzalne. Nie sposób przejść obok nich obojętnie, gdyż promieniują emocjami, które sprzyjają refleksji nad urodą świata, nad delikatnością materii jaka nas otacza.

Bronisław Bugiel urodził się w 1934 roku w Chorzowie. Wykształcenie zdobył w Technikum Fototechnicznym w Katowicach. W roku 1954 przybył z nakazem pracy do Zielonej Góry i objął etat fotoreportera w redakcji „Gazety Zielonogórskiej”. Przez lata uwieczniał przemiany i najważniejsze wydarzenia gospodarcze, polityczne i kulturalne na Ziemi Lubuskiej. Po przejściu na emeryturę w 1990 roku współpracował z Wojewódzkim Urzędem Dokumentacji Zabytów.
W 1991 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, jest także honorowym członkiem Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w wielu konkursach fotograficznych – wojewódzkich i ogólnopolskich Ma na swoim koncie 19 wystaw indywidualnych i ponad 10 współautorskich. Przez wszystkie lata aktywności zawodowej i artystycznej pozostawał wierny fotografii analogowej i do dziś nie wykonuje zdjęć przy użyciu aparatu cyfrowego. Od 1989 roku realizuje swoje pasje artystyczne tworząc prace w szlachetnej technice gumy chromianowej.
Bogate archiwum negatywów Artysty zostało zakupione przez Miasto Zielona Góra i stanowi dziś kopalnię wiedzy o tym, jak w II połowie XX wieku zmieniało się życie w Polsce, a nade wszystko w Winnym Grodzie.

Współorganizatorami wydarzenia są: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA.

Kurator wystawy:
Alicja Błażyńska
tel. 68 327 23 45 wew. 11

Termin wystawy:
2 III – 30 IV 2016