Jan Berdyszak – W dialogu z przestrzenią

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza…

19 II, godz. 16.00 – odbędzie się promocja książki pt. „Muzealnictwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000”. Jej autorem jest dr Longin Dzieżyc, wieloletni kustosz Muzeum Ziemi Lubuskiej , obecnie pełniący funkcję wicedyrektora instytucji.
Publikacja ukazuje rozwój i działalność regionalnych placówek w pierwszych latach powojennej rzeczywistości, kiedy to muzea stawały się ważnym elementem kultury polskiej. Kolejne rozdziały przybliżają następujące później etapy instytucjonalnego funkcjonowania muzealnictwa oraz jego specyficznych cech, wynikających z różnych form działalności. Wiele miejsca w tej książce poświęcono również ludziom wpływającym na kształt lubuskiego muzealnictwa , kultura jest bowiem tą specyficzną dziedziną, gdzie postawy i pasje jednostek odciskają mocny wpływ na funkcjonowanie jednostek.

Opracowanie jest pierwszą próbą tak rozległego pod względem tematycznym i chronologicznym ujęcia dziejów i dorobku lubuskiego muzealnictwa od 1945 roku do końca XX wieku.

——————————————————————————

19 II, godz. 17.00 – nastąpi otwarcie wystawy „Jan Berdyszak. W dialogu z przestrzenią”. Przygotowana ekspozycja jest kolejną prezentacją w ramach Galerii Nowy Wiek.

Jan Berdyszak od początku swojej twórczej drogi swobodnie poruszał się w obszarze wielu dyscyplin artystycznych. Uprawiał malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, scenografię oraz działania efemeryczne. Działaniom plastycznym towarzyszyły z reguły rozważania teoretyczne. Dopowiadały one lub poszerzały te zagadnienia, których wizualizacja nie zawsze była możliwa. Artysta traktował sztukę jako pewną całość o doświadczalno-poznawczym charakterze, dzięki niej próbował wyrazić własny stosunek do świata. Jego obszerny, kilkudziesięcioletni dorobek stanowi rodzaj refleksji filozoficznej odwołującej się do różnych kultur, przyjmującej rozmaite kształty. Wyjść poza to, co już wiadome, to zasadniczy cel dociekań Jana Berdyszaka. Zafascynowany przestrzenią, rozpatrywał ją w wielu przejawach, w aspekcie ontologicznym, naukowym, ale także metafizycznym i emocjonalnym. Ta podstawowa, obok czasu, forma istnienia materii, stała się dla niego terenem badawczym, ciągle powiększanym o nowe doświadczenia i wiedzę.

Jan Berdyszak (1934-2014), studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując dyplom w pracowni rzeźby prof. B. Wojtowicza w roku 1958. Wieloletni profesor w macierzystej uczelni. Był autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ogromnej ilości wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się we wszystkich muzeach narodowych w Polsce, oraz m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Rzeźby w Orońsku, a także za granicą: w zbiorach UNESCO w Paryżu, w Museum of Fine Arts w Bostonie, Staatliches Museum w Berlinie, Muzeum Puszkina w Moskwie. Związany z Poznaniem, ściśle współpracował z Muzeum Ziemi Lubuskiej w latach 1978-1993, tworząc Galerię Autorską.

Zapraszamy – wstęp wolny.

Pozdrawiam

Alicja Błażyńska
rzecznik prasowy MZL
tel. 68 327 23 45 wew. 11
kom. 601 56 57 26
—————————
Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra