Antypocztówka „Na Ptasiej”

Wystawa „Antypocztówka” Pracownia Edukacji Fotograficznej ZUTW galeria Na Ptasiej, Filia WiMBP 27

stycznia 2016 r. godz. 16.00

Każdy rozpoczynający przygodę z fotografią posiada w swoim archiwum kilka zdjęć, które można

określić „pocztówką”. Zdjęcia, które tak chętnie wykonują amatorzy na wycieczkach i plenerach. Ten

„społeczny przymus” wywołuje jednak sprzeciw. Prowokuje do tworzenia, poszukiwania piękna w

prostocie, w tym co niefotograficzne. W każdym zdjęciu, oprócz perfekcyjnej kompozycji, zatrzymana

jest mała opowieść. Opowieść ta jest najcenniejszym elementem zdjęcia. Wystawa antypocztówek jest

osobistym podejściem każdego autora do tego co go otacza. Jest próbą przekonania, że należy znaleźć

w sobie chęć popatrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Natomiast w tej rzeczywistości znaleźć

można piękno i harmonię.

Autorzy prac: Andrzej Kozak, Bagusława Hyla-Dąbek, Beata Wołyniec, Eugeniusz Czerwiński, Ewa

Kwaśniewicz, Irena Sosnowska, Janina Komorowska, Józefa Słonina, Jerzy Staszewski, Krystyna

Bałunda, Krystyna Filmanowicz, Krystyna Jaworska, Nina Czekała, Paweł Janczaruk, Roman Grobarski,

Teresa Brandyk