W Świątecznym nastroju

Radości, żeby was rozweselała,
Dobroci, żeby wam obrodziła,
Nadziei, żeby zawsze przy was była,
Wytrwałości, żeby wam starczało,
Wiary, żeby skrzydeł dodało,
oraz zdjęć, które zachwycają
i fotograficzną rozbudzają pasję.