Spis treści książki o fotografii otworkowej

To, co wiem o fotografii otworkowej
autor: Paweł Janczaruk

stron: 240
wydanie: X 2015
ISBN 978-83-942006-1-9

Spis treści str. 5
Galeria PROJEKT 2003 str. 8
Lubuskie lan 2003 str. 9
Zamiast wstępu str. 10
Galeria LAPIDARIUM 2003 12
Muzeum Ziemi Lubuskiej 2005 13
Ciemnica str. 14
Galeria RAIFFEISEN-VOLKSBANK 2004 str. 16
OFFO 2005 str. 17
Kamery bezobiektywowe str. 18
Salon Wystaw Artystycznych SDK 2005 str. 29
Camera Obscura – definicje str. 20
Galeria Jednego Dnia 2006 str. 25
Moja definicja kamery otworkowej str. 26
Centrum Kultury ALTE KASERNE 2006 str. 27
Rozważania na temat fotografii otworkowej str. 28
OFFO 2007 str. 35
Prahistoria fotografii str. 36
– Cień ręki str. 36
– Systematyczne obserwacje str. 41
– Intrygująca tajemnica str. 45
– Światłoczułość str. 50
– Zawsze da się ulepszyć str. 54
– Kulista soczewka str. 58
– Widok z okna str. 63
– Wpływ światła str. 68
– Seryjne otworki str. 73
Wszechnica Fotograficzna 2007 str. 77
Zasady fotografowania kamerą otworkową str. 78
– działanie camera obscura str. 78
Salon Wystaw Artystycznych SDK 2007 str. 82
Galeria KORYTARZ 2007 str. 83
O fotografii otworkowej str. 84
Biuro Wystaw Artystycznych 2008 str. 93
Problem kamery otworkowej str. 94
– wstęp str. 94
– fizyka światła str. 95
– fotochemia str. 98
– zakończenie str. 100
Vytvarne centrum Chagall 2008 str. 103
System strefowy str. 104
Galeria RATUSZ str. 109
Szara karta str. 110
Galeria CIASNA 2011 str. 112
Odwrotność kwadratów str. 113
ABC fotografii 2012-15 str. 114
Wzory i tabele str. 115
Warsztaty Fotowidzenia 2012 str. 121
Płytka strefowa STR. 122
Galeria NA PTASIEJ str. 125
Solarigrafia str. 126
Fotograf o fotografii 2012 str. 128
Fotografia bezkamerowa str. 129
– trochę historii str. 129
– trochę współczesności str. 131
– moje zainteresowanie daylightem str. 133
Jedność Przeciwieństw 2012 str. 135
Analemma str. 136
My, Gimbusy z Jedynki str. 139
Anamorfoza, str. 140
Muzeum Ziemi Lubuskiej 2013 str. 145
Tekst do wystawy “Teraz jest inaczej” str. 146
Tekst do wystawy “Mój tajemniczy ogród” str. 148
Tekst do wystawy “Igraszki ze słońcem” str. 150
Tekst do wystawy “Nie tylko portrety” str. 152
Tekst do wystawy “Miejsca” str. 153
Wieczór sztuk 2013 str. 155
O moich wystawach str. 156
Piknik fotograficzny 2014 str. 158
175 lat fotografii 2014 str. 159
Tekst do wystawy “Kartki z kalendarza” str. 160
Tekst do wystawy “Tryptyk Śląski” str. 163
Tekst do wystawy “Jest taki samotny dwór” str. 166
Tekst do wystawy “Zielone Wzgórze” str. 169
Tekst do wystawy “Poszukiwanie Alabamy” str. 172
Tekst do wystawy “Południk 14o 48’” str. 175
Tekst do wystawy “Ślad Słońca” str. 179
Tekst do wystawy “Domek fotografa 2002-2003” str. 183
Tekst do wystawy “Nie tylko puchełki” str. 187
Tekst do wystawy “Karkonosze” str. 190
Tekst do wystawy “Zielona Góra – antrakotypia” str. 193
Tekst do wystawy “Kalendarz Zofii” str. 197
Tekst do wystawy „100 otworków w technikach” str. 200
Tekst do wystawy „Obok da Vinci” str. 203
Tekst do wystawy „Fotografie 2002-2012” str. 206
Tekst do wystawy „Miasto ognia” str. 209
Tekst do wystawy „48 godzin” str. 213
Tekst do wystawy „Skalne miasta” str. 216
Sala pod Piramidą 2014 str. 220
Na zakończenie str. 221
Fotograficzne Ferie 2015 str. 222
Kolekcjonowanie fotografii str. 223
Magiczne otworki z WBK str. 234
Biografia str. str. 235
Power Flower 2015 str. 239

1 komentarz do “Spis treści książki o fotografii otworkowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.