Kosobudki Fabrycznej

Na wrzesień zaplanowaliśmy 2 dniowy plener, ale niestety z braku miejsca przekładamy go na październik.
Prosimy o deklaracje kto z was byłby chętny na wyjazd. Musimy mieć tą wiedzę w miarę szybko w celu rezerwacji miejsc.

Miejsce: Kosobudki, Dom Pracy twórczej
Termin: 9-11 października
Wyjazd w piątek po południu, powrót niedziela po obiedzie.
Koszt: 160 zł z wyżywieniem
W planach spacery rzeczką Pliszką, omawianie przywiezionych fotografii, ognisko, realizacja zadania fotograficznego wraz z omówieniem.