FF w styczniu 2015

Zajęcia Fotograficznej Fabrycznej w styczniu 2015

5 stycznia 18.00-20.00 grupa podstawowa – fotografowanie z dwoma źródłami światła /statyw konieczny/

12 stycznia 18.00-20.00 grupa zaawansowana – makrofotografia /pierścienie pośrednie, obiektyw makro, lampa pierścieniowa, pierścień odwrotnego montowania obiektywu, szyny/

19 stycznia 18.00-20.00 grypy podstawowa i zaawansowana:
– fotografie z Bukowej Góry
– fotografie z ćwiczeń fotograficznych
– fotografie na zadany temat
– fotografie dowolne

Propozycje:
Styczeń – wyjazd plenerowy jednodniowy
22 lutego 10.00-14.00 warsztaty fotografii otworkowej /budowa kamery otworkowej, wykonywanie zdjęć i ich wywołanie/
wiosna – dwudniowy plener /sobota-niedziela/ w Kosobudkach