Mikołajki Fotokratesa

7 grudnia o godz. 16.00 spotykamy się koło pomnika Bachusa /skrzyżowanie Kupieckiej, Niepodległości i Żeromskiego/
zajęcia plenerowe 1 godzina, temat: światło
bez statywów

13 stycznia 2015
temat do zrealizowania na styczeń: rodzina
temat zajęć: fotografia w reklamie

Człowieki Niezależnych

Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Katowicka 17, tel. 32-4716456
ciasna@gazeta.pl, GaleriaCiasna@wp.pl
ciasna.jasnet.pl ciasna.netarteria.info/ ciasna.dl.pl

zaprasza na wystawę „CZŁOWIEKi” Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni”.
Jest to 13. wystawa z cyklu „Jastrzębska Galeria Młodych”.
Czytaj dalej